Het Symposium van de Oudheid

Het speciale Symposium in het Oude Griekenland was een bijzondere liturgie. Het doel was het proeven en het genieten van wijn, maar ook het dronken raken tot het punt van ontspanning om de geest te bevrijden van zijn beperkingen, met als doel om een motivatie tot discussie te bewerkstelligen. Het was een instituut waar intellectuele filosofen diep discussieerden over thema’s, om hun geest te verruimen. 
Het Symposium ‘behoorde’ uitsluitend tot de elitaire klasse en werd gekenmerkt door politiek-filosofische discussies en verschillende concours, waar men gedichten en liederen zong begeleid door de panfluit en de lyra.
Een Symposium vond meestal plaats in het mannenvertrek, het mooiste vertrek van een huis. Ons eigen Symposio opende haar deuren wat eeuwen later, om precies te zijn in 1998, met als doel zich te richten op een exclusieve keuken, perfecte bediening en een vriendelijke sfeer voor onze clientèle. Het oude Symposium werd voorgezeten door de Symposiumleider, die besloot wat voor activiteit paste bij de situatie en tevens of, en hoeveel, de wijn verdunt moest worden.
Vaak eindigde een avond van het Symposium met de comus, een luidruchtige feestelijke processie begeleid met muziek en liederen ter ere van de goden, om tot weer een magische nacht na een avond van wijn en eten te komen. In tegenstelling tot de Oude Grieken bedienen wij… beide geslachten, zonder symposiumleider…, zodat de wijn als water zal vloeien!!!